antikleefpannen

Er bestaan vandaag verschillende soorten antikleefpannen. Pannen waar je vrolijk met een vork in mag schrapen, of toch liever niet. Pannen met antikleeflagen die al dan niet schadelijke stoffen bevatten. Of antikleefpannen die je beter met de hand afwast dan met de vaatwasser.

1De belangrijkste coatings

Misschien zie je door het bos de bomen niet meer en heb je er geen idee van wat fabrikanten nu precies bedoelen met PTFE’s en PFOA’s. Hieronder verklaren wij een aantal termen die bij elke antikleefpan wel gebruikt worden.

PTFE of Teflon

Afkorting voor poly-tetra-fluor-etheen, een chemische verbinding, die gebruikt wordt als antikleeflaag in antikleefpannen. De discussie rond dit product, Teflon, heeft de afgelopen jaren hevig gewoed. Tegenstanders noemen het ronduit gevaarlijk, terwijl de voorstanders de giftige aard van het product nuanceren.

Bij normaal gebruik, wanneer je de pan niet oververhit, kunnen er geen problemen optreden. Bij hoge temperaturen, vanaf 260°C, zal de kwaliteit van de antikleeflaag op basis van PTFE’s sowieso aangetast worden waardoor de pan zijn antikleefeigenschappen verliest.

Bij nog hogere temperaturen, rond een gemiddelde van 350°C, wordt beweerd dat de antikleeflaag kan gaan afbreken en er schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. Vlees wordt echter nooit aan dergelijke hoge temperaturen gebakken, voorbij dit punt zal het immers aanbranden

PFOA

Afkorting voor perfluoroctaanzuur, een product dat gebruikt wordt bij de productie van Teflon. Deze stof is niet aanwezig in het afgewerkt kookproduct, dus er is op geen enkel moment een gevaar voor de consument.

Maar tijdens het productieproces kunnen de PFOA’s wel het milieu en de gezondheid van de fabrieksarbeiders schaden. Om die reden hebben alle fabrikanten zich ertoe verbonden om tegen 2015 niet langer PFOA’s te gebruiken en alternatieven te ontwikkelen.

Keramische coating of Thermolon

Een keramische antikleeflaag bevat geen PTFE’s en tijdens het productieproces worden er ook geen PFOA’s gebruikt. Bij de blootstelling van deze antikleefpan aan hogere temperaturen kunnen er bijgevolg geen schadelijke stoffen vrijkomen en geen oververhittingsverschijnselen optreden.

Terwijl de traditionele antikleefpannen in het algemeen temperaturen tot 260°C aankunnen, ligt de hittebestendigheid van deze pannen veel hoger.

2Let op met oververhitting

Zoals we hierboven stellen, zijn bepaalde pannen gevoeliger aan oververhitting dan andere. Ben jij nogal snel afgeleid en durf je wel eens een pan onbewaakt op het vuur laten staan terwijl je aan de telefoon hangt? Kies dan misschien voor een antikleefpan met een keramische antikleeflaag. Die zijn beter bestand tegen hitte en zullen ook niet zo snel oververhittingsverschijnselen vertonen.

3Voorzichtig met metalen kookgerei

De meeste antikleefoppervlakken dien je met de nodige voorzichtigheid te behandelen. Het gebruik van metalen kookgerei wordt meestal afgeraden, ten voordele van accessoires in silicone, hout, bamboe of kunststof.

Al zijn er natuurlijk wel enkele fabrikanten die inzetten op krasbestendige antikleeflagen waarin je wel naar hartelust met de vork in mag roeren.

Ben je iemand die tijdens het koken nogal snel naar de dichtstbijzijnde vork of lepel grijpt, hou hier dan zeker rekening mee. Want antikleeflagen die door het gebruik van incorrect kookgerei beschadigd raken, vallen niet langer onder de garantie.

4Met de hand afwassen of niet?

De meeste antikleefpannen was je beter met de hand af. Dankzij de gladde antikleeflaag, waaraan niets blijft kleven, hoef je immers niet te schrobben. Met slechts enkele veegjes, wat warm water en zeep, gaat dit net zo snel als de vaatwasser openen, de lade opentrekken en vervolgens het geheel opnieuw afsluiten.

Reageer